Dział ds. Aparatury

 

Tutaj znajdą Państwo dane teleadresowe pracowników naszego działu.

 

Pracownicy

 

mgr inż. Maciej Chudak

Kierownik Działu ds. Aparatury
Bud. A, pok. 121 (I piętro)
tel. 61 856 9497
e-mail: maciej.chudak@ue.poznan.pl

 

Tomasz Bartkowiak

elektromechanik, specjalista
Bud. A, pok. 49 (wysoki parter)
tel. 61 856 9594
e-mail: tomasz.bartkowiak@ue.poznan.pl

 

mgr inż. Florian Cieślewicz

specjalista
Bud. A, pok. 123a (I piętro)
tel. 61 856 9373
e-mail: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl

 

Arkadiusz Czub

referent administracyjny
Bud. A, pok. 48 (wysoki parter)
tel. 61 856 9496
e-mail: arkadiusz.czub@ue.poznan.pl

 

mgr inż. Adrian Kobielski

specjalista, z-ca kierownika
Bud. A, pok. 121 (I piętro)
tel. 61 856 9495
e-mail: adrian.kobielski@ue.poznan.pl

 

Łukasz Nowicki

technik informatyk, specjalista
Bud. A, pok. 48 (wysoki parter)
tel. 61 856 9590
e-mail: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl

 

Jan Walter

specjalista
Bud. A, pok. 49 (wysoki parter)
tel. 61 856 9594
e-mail: j.walter@ue.poznan.pl

 

mgr Marzena Woltyńska

starszy referent administracyjny
Bud. A, pok. 121 (I piętro)
tel. 61 856 9498
e-mail: marzena.woltynska@ue.poznan.pl

 

mgr Artur Żurek

specjalista
Bud. A, pok. 123a (I piętro)
tel. 61 856 9373
e-mail: artur.zurek@ue.poznan.pl

 
 
©2014-2017 DSA | Ostatnia aktualizacja:
Webmaster  Ł. Nowicki